Friseur Alexandra Vollmer

Friseur Alexandra Vollmer

Applications:

  • Tape-in
  • Weft

Milchstr. 191; 32120 Hiddenhausen

info@friseur-vollmer.de +49 5221 61786

Social Media

#youyouhair / @youyouhair